Domov


Odvetniška pisarna Tomažič d.o.o.
Odvetnik Uroš Tomažič
Cankarjeva ulica 8
2000 Maribor

www.odvetnik-tomazic.si
info@odvetnik-tomazic.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 9.00 do 14.00 ure

Sestava odškodninskih zahtevkov brez dejanskih stroškov stranke
Pomoč pri urejanju formalnosti
Aktivno znanje več tujih jezikov
Brezplačna pomoč pri urejanju formalnosti v zvezi z odobritvijo brezplačne pravne pomoči

Odvetnik mi brezplačno pomaga urediti vse formalnosti v zvezi s pridobitvijo brezplačne pravne pomoči (pribava in izpolnjevanje obrazca ter dodatna navodila).

Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Je pravica strank do zagotovitve sredstev za pokritje stroškov strokovne pravne pomoči ali povedano drugače, pravica socialno šibkejših strank, da jim stroške odvetnika krije država iz proračunskih sredstev.

Za brezplačno pravno pomoč lahko zaprosim v vseh postopkih:
- kazenskih (zastopanje obdolženca, obtoženca, oškodovanca, oškodovanca kot tožilca, zastopanje v predkazenskem postopku in drugo)
- civilnih (pogodbena razmerja, razveza zakonske zveze in dodelitev otrok ter določitev stikov, odškodninske tožbe in drugo)
- stečajni (osebni stečaj, stečaj podjetja, zastopanje upnikov in drugo)
- izvršilni (zastopanje upnika, dolžnika, tretjega v postopku, t.j. pri ugovoru tretjega, in drugo)
- postopki v zvezi z motenjem posesti
- dedovanja (zastopanje dedičev, sestavljanje oporok, zastopanje upnikov zapustnika in drugo)
- nepravdni (delitev skupnega premoženja, dovolitev nujne poti, ureditev razmerji med solastniki, določitev najemnika po razvezi zakonske zveze...)
- stanovanjske zadeve (odpoved najemne pogodbe, sestava najemne pogodbe, zastopanje najemnikov v pravdi zaradi odpovedi najemne pogodbe in drugo)
- delovni
- gospodarski
- upravni postopki.

V kolikor želite dodatna pojasnila, nas v času uradnih ur, t.j. od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure, kontaktirajte na tel. št. 02/25-00-176 ali nam pišite na info@odvetnik-tomazic.si, da se dogovorimo za termin.

 

UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI

Upravičenci po tem zakonu so:
1. državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo;
2. tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva (apatridi), ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;
3. drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
4. nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;
5. druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči.

Domov | Pišite nam | Kontakt | Vse pravice pridržane 2010
pa floa