Domov


Odvetniška pisarna Tomažič d.o.o.
Odvetnik Uroš Tomažič
Cankarjeva ulica 8
2000 Maribor

www.odvetnik-tomazic.si
info@odvetnik-tomazic.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka
od 9.00 do 14.00 ure

Sestava odškodninskih zahtevkov brez dejanskih stroškov stranke
Pomoč pri urejanju formalnosti
Aktivno znanje več tujih jezikov
Aktivni smo na naslednjih področjih

- kazensko pravo
(zastopanje obdolženca, obtoženca, oškodovanca, oškodovanca kot tožilca, zastopanje v predkazenskem postopku in drugo)
- civilno pravo
(pravde iz pogodbenih razmerij, odškodninski postopki, sestava pogodb, gradbeni spori (zastopanje investitorjev, izvajalcev, lastnikov nepremičnin, uveljavljanje zahtevkov iz gradbenih pogodb, uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov v zvezi s stvarnimi napakami ter solidnostjo gradnje...) in drugo)
- odškodninsko in zavarovalno pravo
(odškodnine, zavarovalnine in drugo)
- izvršilni postopki
(zastopanje upnika, dolžnika, tretjega v postopku, t.j. pri ugovoru tretjega, in drugo)
- družinsko pravo
(razveze zakonske zveze, dodelitev otrok, določitev preživnine, zvišanje ali znižanje  preživnine, določitev stikov in drugo)
- zemljiškoknjižni postopki
(vpis pravic v zemljiško knjigo (lastnina, hipoteka, služnost...), izbris pravic iz zemljiške knjige in drugo)
- stečajni postopki
(osebni stečaj, stečaj podjetja, zastopanje upnikov in drugo)
- stvarno pravo
(postopki v zvezi z motenjem posesti, sosedsko pravo, lastnina, služnosti in drugo)
- sestavljanje pogodb
(kupoprodajne za nepremičnine in premičnine, darilne, izročilne in druge)
- dedno pravo
(zastopanje dedičev, sestavljanje oporok, zastopanje upnikov zapustnika in drugo)
- nepravdni postopki
(delitev skupnega premoženja, dovolitev nujne poti, ureditev razmerji med solastniki, določitev najemnika po razvezi zakonske zveze...)
- stanovanjske zadeve
(odpoved najemne pogodbe, sestava najemne pogodbe, zastopanje najemnikov in najemodajalcev v pravdi zaradi odpovedi najemne pogodbe, etažna lastnina in drugo)
- delovno pravo in pravice iz socialne varnosti
(neizplačani regresi, premalo izplačane plače, nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi, zastopanje pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugo)
- gospodarski
- upravni postopki

V kolikor želite dodatna pojasnila, nas v času uradnih ur, t.j. od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure, kontaktirajte na tel. št. 02/25-00-176 ali nam pišite na info@odvetnik-tomazic.si, da se dogovorimo za termin.

Domov | Pišite nam | Kontakt | Vse pravice pridržane 2010
pa floa